A Hungrana

Társadalmi Felelősségvállalás

 

A Hungrana Kft. a hazai és a nemzetközi kötelezettségek és igények teljesítése mellett elkötelezett a társadalmilag felelős működés iránt, amelyet a szűkebb és a tágabb közösség érdekében folytatott tevékenysége során is érvényre juttat. Működésének célját olyan átfogó értékteremtésben látja, amely egyaránt szolgálja a Hungrana Kft. környezetét, különböző érintettjeit és a társadalom egészének javát. A társadalmi felelősségvállalás a vállalati kultúra szerves részét képezi és a Hungrana Kft. irányítása, valamint a működése során hozott döntésekben állandó és kiemelt szerepet játszik.

A Hungrana Kft. mint gazdasági társaság, a társadalmi szerepvállalását legfőképp úgy teljesíti, hogy évtizedek óta éppolyan megbízható partnere a térség civil, non-profit és önkormányzati szereplőinek, mint a termelő folyamataiban beszállítóként vagy kereskedelmi partnerként részt vevő szervezeteknek. Emellett a Társaság folyamatosan fejlődik: a legmagasabb szintű technológiákat és szabványokat honosítja meg hazánkban és a régióban – tudást és fejlesztéseket ösztönöz.

A Hungrana Kft. megbízható működése, évszázados történelme és az európai piacon elfoglalt vezető szerepe a régió egyik legfontosabb szereplőjévé teszi. A Társaság munkája kihat nem csak az üzleti világ, de a társadalom és a környezet más területeire is. Az ebből fakadó felelőssége okán a Hungrana Kft. az alábbi stratégiát alkotta meg:

A Hungrana Kft. Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) Stratégiája