A Hungrana

Küldetés

Magyar kukoricából világszínvonalú termékeket hozunk létre folyamatos innovációval, összhangban a környezetünkkel.

 

Üzletpolitika

Elsődleges célunk a vevői igények legmagasabb fokon történő kielégítése, a változó piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás és kifogástalan szolgáltatás nyújtása, mindezt a megújítható természeti erőforrások hatékony felhasználásával, a fenntartható fejlődés érdekében.

A Hungrana Kft. alapvető filozófiája, hogy minden gazdasági helyzetben szükség van a jövőt megalapozó fejlesztésekre. A társaság elkötelezett a környezeti hatásokat mérséklő technológiák kifejlesztésére és integrálására. A Hungrana Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri az anyagok, az energia és más erőforrások felhasználását, támogatja az újrafelhasználást és anyagában történő hasznosítást, törekszik az ezek forgalmából adódó környezeti hatások csökkentésére, továbbá programokat léptet életbe a természetes erőforrásokkal való takarékosság érdekében.

 

Minőség- és Élelmiszer-biztonsági Politika

A Hungrana Kft. célja a növekvő piaci igényeket és vevői elvárásokat mind nagyobb mértékben kielégítő magas színvonalú termékek és szolgáltatások létrehozása, fenntartása és fejlesztése. Ennek elérése érdekében Társaságunk az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási, és az ISO 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonság irányítási rendszerek Lloyd's Register EMEA Mft. által kiállított tanúsítványaival rendelkezik és az alábbi Minőség- és Élelmiszer-biztonsági Politikát fogalmazta meg:

 A Hungrana Kft. Minőség- és Élelmiszer-biztonsági Politikája

 

Környezeti Politika

A Hungrana Kft. üzleti gyakorlatában elkötelezetten érvényesíti a környezetvédelmi szempontokat; valljuk, hogy az eredményes termelési gyakorlat összhangban van a hatékony környezetvédelemmel, éppen ezért elköteleztük magunkat a környezetet kímélő technológiák alkalmazása és környezetbarát termékek gyártása mellett. Ennek elérése érdekében Társaságunk az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer Lloyd's Register EMEA Mft. által kiállított tanúsítványával rendelkezik és az alábbi Környezeti Politikát fogalmazta meg:

 Környezeti Politika

 

Egészség és Biztonság Politika

A Hungrana Kft. elkötelezett az iránt, hogy felelős cselekedeteivel a napi üzleti tevékenység részeként hozzájáruljon dolgozói egészségének és biztonságának megőrzéséhez, továbbá proaktív HSE kultúrát valósítson meg a balesetek megelőzése érdekében, miközben maximalizálja tevékenységének társadalomra gyakorolt pozitív hatásait. Ennek elérése érdekében Társaságunk az MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer szerint működik, és az alábbi Egészség és Biztonság Politikát fogalmazta meg:

 Egészség és Biztonság Politika

Tájékoztató biztonsági tanácsadó személyről külsősöknek

 

Energia Politika

A Hungrana Kft. a mindennapi üzemi tevékenysége során határozottan törekszik az energiahatékonysági szempontok érvényesítésére; valljuk, hogy az eredményes termelési gyakorlat kiemelt figyelmet fordít a gazdaságos és hatékony energiafelhasználásra, éppen ezért elköteleztük magunkat a fajlagos energiafogyasztás folyamatos csökkentése mellett. Ezen cél elérése érdekében Társaságunk ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert működtet és az alábbi Energiapolitikát fogalmazta meg:

 Energia Politika